Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice.
   

 
   

In acest moment vizualizati sectiunea Demo - doar o mica parte din cuprinsul materialului. Pentru a va inscrie la curs accesati sectiunea Cursuri. Va multumim!


Inventarierea stocurilor


 

Important:

In acest capitol se prezinta doar modalitatea in care trebuie sa procedeze membrii comisiei de inventariere, in functie de situatie, cu privire la faptele constatate in timpul inventarierii. Nu se prezinta modalitatea de reflectare in contabilitate a rezultatelor inventarierii, acest lucru facand obiectul Capitolului 6 "Inregistrarea in contabilitatea a rezultatului inventarierii".

 

 

    Generalitati

            Mentiuni specifice privind inventarierea stocurilor
            Compensarea plusurilor cu minusurile la inventar
            Perisabilitati
            Bunuri aflate asupra angajatilor
            Caz special – societatile de leasing

    Inventarierea stocurilor

            Evaluarea la inventar a elementelor de natura stocurilor
            Stocuri achizitionate cu plata in valuta
            Principiul prudentei
            Inventarierea semifabricatelor

    Productia in curs de aprovizionare

    Productia in curs de executie

    Lucrari si servicii in curs de executie

 

Generalitati

 

Mentiuni specifice privind inventarierea stocurilor

In procesul de inventariere a stocurilor trebuie avute in vedere elemente specifice, respectiv:

- Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere respective.

- La lichidele a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare, continutul vaselor - stabilit in functie de volum, densitate, compozitie etc. - se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase, tinandu-se seama de densitate, compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constata fie organoleptic, fie prin masurare sau probe de laborator, dupa caz.

- Materialele de masa ca: ciment, otel beton, produse de cariera si balastiera, produse agricole si alte materiale similare, ale caror cantarire si masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe baza de calcule tehnice.

- In listele de inventariere a materialelor prevazute la alineatele precedente se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.

- Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fara a se stanjeni consumul/comercializarea imediata a acestora.

- Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile in care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.

- Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri.

- Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fara miscare ori greu vandabile, comenzi in curs, abandonate sau sistate, se intocmesc liste de inventariere distincte sau situatii analitice separate, dupa caz.

- Determinarea stocurilor faptice se face astfel incat sa se evite omiterea ori inventarierea de doua sau de mai multe ori a acelorasi bunuri.

- Bunurile aflate in expeditie se inventariaza de catre entitatile furnizoare, iar bunurile achizitionate aflate in curs de aprovizionare se inventariaza de entitatea cumparatoare si se inscriu in liste de inventariere distincte.

 

Pot fi avute in vedere urmatoarele exemple:

Exemplul 1

Ipoteza. In urma determinarii fizice a stocului de materii prime, membrii comisiei de inventariere nu identifica existenta bunului X, in conditiile in care, scriptic, exista un numar de 10 bucati.

Solutie. Se propune identificarea cauzei care a generat lipsa in gestiune a bunului in cauza si propune scoaterea acestuia din evidentele contabile.

 

Exemplul 2

Ipoteza. In urma efectuarii lucrarilor de inventariere se constata plusuri la inventar, pentru produsul X, intr-o anumita cantitate.

Solutie. Comisia de inventariere propune inregistrarea plusului fizic determinat in contabilitate.

 

Momentan, vizualizati o sectiune DEMO. Pentru acces nelimitat, va rugam sa va inregistrati si sa accesati sectiunea Seminarii.